Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej
Kariera

Kariera

Nasze standardy postępowania

Nasze działania prowadzimy w sposób szczery, uczciwy i otwarty, z poszanowaniem dla praw człowieka i interesów Pracowników. W taki sam sposób uwzględniamy uzasadnione interesy tych, z którymi łączą nas jakiekolwiek stosunki zawodowe.

Nasi Pracownicy

Jesteśmy przekonani, że dynamiczny rozwój firmy jest możliwy dzięki zaangażowaniu, otwartości i kreatywności zatrudnionych tu osób. Rekrutujemy, zatrudniamy i awansujemy Pracowników na podstawie kwalifikacji i umiejętności zawodowych niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonych zadań. Rozwijamy ducha przedsiębiorczości, oferujemy interesujące możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, a Każdą Osobę traktujemy z szacunkiem i godnością.

Rozwój Pracowników

Wspieramy naszych Pracowników w podnoszeniu kwalifikacji. Proponujemy szereg szkoleń począwszy od szkoleń wstępnych, uprawniających i przygotowujących do pracy na danym stanowisku, poprzez specjalistyczne, rozwijające wiedzę i umiejętności niezbędne w realizacji powierzonych zadań.

Proces rekrutacyjny

Oferty pracy kierujemy nie tylko do osób posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe, ale także do osób młodych i dynamicznych, wnoszących do firmy pozytywną energię i świeże spojrzenie na wiele różnych tematów. Jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy swoją wiedzą i postawą mogliby wspomóc rozwój naszej firmy.

Szukamy ludzi:

  • kompetentnych zawodowo
  • szczerych, otwartych i komunikatywnych – dbających o dobry kontakt z innymi, dzielących się wiedzą, umiejętnie współpracujących w grupie, bo to fundamenty dobrej atmosfery niezbędnej w naszym środowisku pracy i w kontaktach z Klientami.
  • nastawionych na  rozwój i lubiących podejmować nowe wyzwania.

Korzyści wynikające z pracy w naszej firmie

POLNET WETERYNARIA oferuje stabilność zatrudnienia w ciągle rozwijającej się organizacji. Każdy pracownik ma możliwość awansu zarówno pionowego, jak i poziomego. Kładziemy  nacisk na rozwój pracowników poprzez wzajemne wsparcie.

Osoby zainteresowane pracą w firmie POLNET WETERYNARIA zapraszamy do wysyłania aplikacji na adres: d.olborski@polnet.pl.